Reglement Karper

 • Voeder: 6.6 pints vrij te kiezen hoeveelheid tussen witte maden, casters, mais, tarwe, kemp en korrels (alleen die verkrijgbaar zijn in de kantine). Dit alles in DRENNAN dozen van 2.2 of 1.1 pints met een max. van 6,6
 • Aan de haak is toegelaten: witte maden, casters, mais, tarwe, pieren, erwten, kikkererwten en kapucijnerwten. Al de rest is verboden.
 • Het bestuur van de visclub of de zaakvoerder zal controles zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij zullen onregelmatigheden onmiddellijk bestraft worden.
 • Ieder lid zijn plaats wordt persoonlijk getrokken 75 min. voor aanvang van de wedstrijd. Indien U niet mee vist of niet tijdig aanwezig kan zijn, gelieve dan te verwittigen minimum 1u30 voor de aanvang van de wedstrijd op volgend telnr.0495/144269 of 011/754525
 • Iedere deelnemer aan de wedstrijden is verplicht het wedstrijd reglement te kennen en toe te passen.
 • Schuin vissen is enkel toegestaan in de hoeken. Men mag echter elkaar niet hinderen, bij een wedstrijd met weinig bezetting is het toegelaten links of rechts te vissen tegen de kant (wordt die dag zelf medegedeeld).Hulp bieden of krijgen tijdens de wedstrijd  is verboden, tenzij het een gehandicapt persoon is of indien er een grote vis moet geschept worden.
 • Het voederen en vissen gebeurt recht voor de visser uit tenzij men in een hoek zit mag men schuin voederen als men daarbij niemand hindert.
 • Er wordt gevist met één hengel met daaraan één draad en één haak max. haak 12. Liefst zonder weerhaak (niet verplicht)
 • De hengellengte is beperkt tot 10m + draad max. 13,5m.
 • De gevangen vissen moeten in een emmer water onthaakt worden en in een voldoende lang en groot nylon leefnet geplaatst worden.
 • Vissen van + 3 kg verplicht te onthaken op een onthaakmat en niet meer in het gras of op de kiezel.
 • Leef- en schepnetten moeten in de daartoe voorziene bakken gespoeld worden voor aanvang van de wedstrijden.
 • Het max. toegelaten gewicht in het leefnet is 20 kg. bij gewicht tussen 20 en 25 kg. zullen de meer kilo’s afgetrokken worden van de toegelaten max. 20 kg. Boven de 25 kg. in één leefnet valt men terug op 0kg.
 • In het leefnet mag: alle soorten levend gevangen vis, brasem, voorn, winde, karper, zeelt, enz…….. . Tip: karper en brasem in aparte netten en de vis met de kop naar beneden in het net zetten.
 • Alle gepikkelde nog levende vis telt.
 • Enkel gehaakte vis mag geschept worden. Losgekomen, dode of vis die terug in het water valt bij het onthaken mag niet meer worden geschept of in het leefnet worden gezet.
 • Aangeslagen vis bij fluitsignaal einde wedstrijd mag nog binnen gehaald worden, vis moet uit het water zijn bij weging van alle deelnemende vissers en telt nog mee.
 • Hengelaars die hun visplaats verlaten tijdens het vissen zijn verplicht hun hengel uit het water te halen tijdens hun afwezigheid.
 • Hengelaars die met een reden vroeger moeten stoppen, delen dit mede bij de inschrijving. Hun gevangen vis zal door iemand anders gewogen worden en telt mee voor de rangschikking.
 • Hengelaars die vroeger stoppen en de gevangen vis terug in het water zetten zonder voorafgaande kennisgeving zullen als niet gevist beschouwd worden en deze telt niet mee met het aantal geviste wedstrijden.
 • De visser mag zijn hengelplaats niet verlaten om een gevangen vis te drillen en te scheppen.
 • Elke visser dient bij weging zijn eigen leefnet uit het water te halen, bij afwezigheid wordt de vis niet gewogen.Er mag enkel na het wegen verder gevist worden (niet vroeger of door iemand anders).
 • De visser met het meeste aantal kilo’s vis is de winnaar en krijgt hiervoor 1 strafpunt. De 2de2strafpunten enz .…………. .
 • De eindwinnaar in het klassement is degene met het minst aantal strafpunten. Bij gelijke stand telt het gewicht van de beste die in aanmerking van de klassementsproeven komen.
 • De wedstrijd kan op ieder ogenblik stilgelegd worden (storm, onweer, bliksem,…. Wat er op dat ogenblik gevangen is telt.
 • Ondiep vissen is niet toegestaan en er moet ten minste 0,30gr lood op 30cm van de haak aangebracht zijn.
 • Overlood vissen is niet toegestaan. Men mag een dobber gebruiken van 0.3 gr. tot 3 gr. het lood hieraan verbonden moet de pen kunnen dragen.
 • Klachten dienen vooraf of tijdens de wedstrijd te gebeuren en dit door één of meerdere personen en moeten in verband staan met het wedstrijdreglement. Afhankelijk van de klacht kan de uitbater de nodige strafregel bepalen.
 • Raadpleeg goed het wedstrijdreglement, indien nog vragen kan U nog altijd terecht bij het bestuur of de zaakvoerder.
 • De wedstrijden en het visreglement kan ten allen tijden door de zaakvoerder aangepast worden. Vb (vissterfte, hitte, koude,……)
 • Betalen voor een wedstrijd en niet meevissen wordt als niet gevist beschouwd en telt niet mee voor het klassement.
 • Er mag niet gevist worden met elektronische apparatuur, zoals sonars en andere om vis op te sporen.
 • Het bestuur of de zaakvoerder kan ten alle tijden, voor en tijdens de wedstrijden controles uitvoeren.
 • Iedere visser dient zijn wagen op de grote parking te plaatsen.
 • Afval in de voorziene bakken rond de vijver gooien, gesorteerd U.B.
 • Inschrijven is aanpassen aan het reglement en niet andersom!!!!!!!!!

 

 

                                                                                  

 

 

Marc en Christine wensen U veel visplezier